Kirjat

Sanna Aavaluoma, Tarja Tammelin:
MUISTISAIRAAN LÄHEISEN KIRJA (2008)
(Uusi painos 2017)


Sanna Aavaluoma, Tarja Tammelin:
JOTTA MINUA EI UNOHDETTAISI - tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan (2012)
(Uusi painos 2017)
Molemmat kirjat saatavilla: www. suhteessa.fi
Kustantaja Suhteessa OY

Opinnäytteet

Helsingin yliopisto, Teoreettinen filosofia
Kandidaatin tutkielma empatian mahdollisuudesta:
Psyko-fyysisen yksilön rakentuminen Edith Steinin teoksessa,
On the Problem of Empathy

Helsingin psykodraamainstituutti,
Psykodraamaohjaajan tutkinto:
Toisen kohtaaminen - Itsen ja toisen rakentuminen kokemuksessa ja kohtaamisessa psykodraama-näyttämöllä.

Muu julkaistu materiaali

Artikkeleita eri lehdissä muistisairaudesta ja sen vaikutuksesta omaisiin ja läheisiin.

Kohti moniäänistä tulkintaa elämäsi tarinoihin