Luovat menetelmät

Tällä sivulla voit tutustua erilaisiin luoviin menetelmiin, joita käytän työssäni. 

Tarinateatteri

Tarinateatteri on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista teatteria. Esityksen tarinoiden käsikirjoittajana on yleisö. Tarinateatterinäyttelijät ja -muusikot esittävät yleisön tarinoita improvisaation ja spontaanin draaman keinoin. Tarinateatteriohjaaja johdattelee yleisön tarinoiden äärelle esitykselle luotujen rituaalien ja sovittujen rakenteiden sisällä.

Meditatiivinen tanssi ja kehon kieli

Tutkimme liikkeen ja ryhmin avulla, mitä tapahtuu mielessämme kun ruumiille annetaan mahdollisuus kertoa tarinaamme ennen käsitteitä ja sanoja. Ensimmäinen suhteemme itseen ja maailmaan on ollut ruumiillinen. Tuntoaistimme kehittyvät jo ennen syntymäämme, sydän alkaa sykkiä rytmisesti ollessamme kohdussa vielä alkiomuodossa, noin kolmen viikon ikäisinä. Meditatiivinen tanssi ja psykofyysinen itsen lähestyminen ovat tapoja etsiä kadonnutta yhteyttä minuuden rytmiin, liikeilmaisuun ja aistimukselliseen puoleen.

Ekspressiivinen taideterapia

Humanistiseen ihmiskäsitykseen perustuva monitaiteinen menetelmä tarkastelee esiin tulevia asioita ilmiöinä ongelma-ajattelun sijaan. Alamme nähdä ilmiöitä oivaltaen ja näin voimme iloita uusista mahdollisuuksista. Taide itsessään toimii tukena muutosprosesseissa ja luovuuden löytämisessä. Työskentelyssä keskitytään vuoropuheluun oman taiteen kautta muodon saaneiden tunteiden ja ideoiden sekä ryhmän kanssa. Taide nähdään eksistentiaalisena, elämää ilmentävänä. Meidän ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakkaita voidaksemme työskennellä taiteen avulla. Luovuus elää meissä kaikissa.

Luontomeditaatio

Minä luonnossa - luonto minussa on yksi ihmisen alkuperäisistä ja pysyvimmistä vuorovaikutussuhteista, se on elämää ylläpitävä voima. Menemme luontoon, tunnistamme ja vahvistamme siellä tätä elintoimintoja ja mieltä harmonisoivaa yhteyttä aistien ja hengityksen avulla. Hiljaisuudessa olemme kosketuksessa puhtaan henkisyytemme kanssa.