Psykodraaman eettinen
toimikunta ja kouluttajat ry

Morenolaisella psykodraamalla on eettinen toimikunta ja kouluttajayhdistys MOPSI Ry.

PSYKODRAAMAN koulutusstandardit ja EETTISET OHJEET:

Eettinen toimikunta käsittelee myös mahdolliset valitukset ryhmäläisen kokemasta ohjaajan epäeettisestä toiminnasta.

Psykodraamatyöskentely vahvistaa itsetuntemusta ja lisää luovuutta

Psykodraama - menetelmä

PSYKODRAAMASSA yksilöä tutkitaan ryhmäprosessin kautta ja menetelmän keskeisin tekniikka on roolinvaihto, asettuminen toisen ihmisen asemaan.

Mm. roolinvaihto-, kaksoisolento- ja peili-tekniikoiden avulla parannetaan yksilön itsetuntemusta sekä vahvistetaan minuutta. Jos haluat keskustella tarkemmin psykodraaman soveltuvuudesta juuri sinulle, ota yhteyttä täältä.

J.L. Morenon kehittämä psykodraama

J.L. Morenon kehittämän psykodraaman ehkä nerokkain oivallus on asettaa ihminen toiseen näkökulmaan tekemällä psykodraamanäyttämöllä ROOLINVAIHTO kyseiseen asiaan, ilmiöön tai ihmiseen. Roolinvaihto on näyttämöllä tapahtuva konkreettinen paikanvaihto.

Kun tutkin suhdettani esim. äitiini, näyttämölle rakennetaan kohtaaminen äidin kanssa. Valitsen jonkun apuhenkilön ryhmästä äitini rooliin. Aloitan keskustelun, sanon mitä haluan sanoa ja sen jälkeen asetun äitini rooliin (apuhenkilön paikalle) ja apuhenkilö ottaa minun roolini, toistaa sen mitä sanoin.

Äidin roolissa kuuntelen ja vastaan yrittäen tavoittaa sen miten äitini vastaisi. Näin jatketaan koko keskustelu vaihtaen roolia, vaihtaen paikkaa näyttämöllä. Keskustelun sisällön tuottaa päähenkilö eli se, jonka tarinaa rakennetaan näyttämölle ja joka tutkii omaa kysymystään.


Psykodraamanäyttämöllä ei siis näytellä vaan näytetään.

Psykodraamatyöskentelyä voisi kuvata oman suhdemaailman tutkimiseksi eri näkökulmien (roolien) kautta. Tämän työskentelyn myötä minuus vahvistuu kun näistä näkökulmista "tarttuu" omaan minuuteen erilaisia tapoja olla suhteessa maailman ilmiöihin ja asioihin.

Roolimme siis monipuolistuvat. Näin syntyy valintoihimme ja suhteisiimme joustavuutta, eräänlaista vapautta ajatella ja toimia toisin, jo olemme jääneet jumiin vanhaan toimintamalliin. J.L. Moreno kutsui tätä vapautta spontaanisuudeksi, tilaksi jossa energia virtaa vapaasti ja toimintamme on mielekästä.

Tällainen työskentely vaatii morenolaisiin menetelmiin koulutetun psykodraamaohjaajan apua, joka erilaisin tavoin auttaa henkilöitä roolinvaihdoissa ja edistää täten uuden identiteetin rakentumista.

Kun sitten roolinvaihtojen jälkeen palaamme omaan rooliimme, jotain on muuttunut. Kannamme siitä eteenpäin tietoisuutta toisesta näkökulmasta, joka on kasvanut meihin kokemuksellisesti sisältäpäin roolinvaihdossa.

Myös puhumiseen ja keskusteluun perustuva terapia ohjaa ihmistä uusiin näkökulmiin. Toisen näkökulman tarjoaa silloin terapeutti. Psykodraama tarjoaa keskusteluun laajennuksen ottamalla (ryhmän lisäksi) kehon mukaan tutkimusmatkalle ja sen kautta muutoksen kokeminen vaikuttaa kaikkiin minuutemme kerrostumiin.

Keho kantaa varhaista identiteettiämme ajalta ennen käsitteellistä ilmaisua; ruumis on ensimmäinen näkökulmamme maailmaan ja sen ilmiöihin.

Ryhmämuotoisessa psykodraamaterapiassa konkreettisen roolinvaihdon vaikuttavuutta identiteettitasolla tukee myös ryhmän läsnäolo. Tapahtumalle on "tässä ja nyt" joukko todistajia, jotka voivat reagoida välittömästi tähän uuteen identiteettiin, uuteen näkökulmaan. Uusi minuus konkretisoituu vasta kun maailma alkaa ottaa sen todesta.

Psykodraamanäyttämön leikistä ja kokeilusta on näyttämötyöskentelyn myötä tullut totta ja samalla oma näkökulmani ei olekaan enää niin itsestään selvästi ainoa oikea.

Roolinvaihto on luova hyppy, riskinotto ryhmä muiden jäsenten osallistuessa tähän jännitysnäytelmään - ei suinkaan ulkopuolisina vaan itsekin osallisina samaan tarinaan.

Muutamia psykodraaman ydinkäsitteitä (aakkosjärjestyksessä)

 • Apuhenkilö
 • Jakaminen
 • Kohtaaminen
 • Luovuus
 • Näyttämö
 • Ohjaaja
 • Peili
 • Päähenkilö
 • Rooli
 • Roolinvaihto
 • Ryhmä
 • Sosiodraama
 • Sosiometria
 • Spontaanisuus
J.L. Moreno:
"A truly therapeutic procedure cannot have less an objective than the whole of mankind."
Lainaus Morenon pääteoksesta: "Who shall survive?"


Kohti moniäänistä tulkintaa elämäsi tarinoihin