Sielunnäyttämöt
- ryhmä 14-15.5.2022

Sielu on elinvoimamme, se yhdistää kehon ja mielen

Olemmeko unohtaneet hoitaa sieluamme kun vitaliteettimme ja elämänvoimamme on hiipumassa? Mikä sielu, moni saattaa kysyä, sillä mieli tai usein jopa aivot ovat korvanneet sielun hyvinvointimme kielessä. Sielua ei voi korvata, se on silta, joka yhdistää mielen ja kehon. Sielu on elinvoimamme.

Hoidamme sielua kun kuuntelemme itseämme kokonaisuutena. Sielu on ykseyden käsite, sen kautta tavoitamme oman merkityksemme ja luovan voimamme. Tutkimme Sielunnäyttämöt - ryhmässä miten elävyys kehossa tukee elävyyttä mielessä ja päinvastoin. Sielua kutsumme mukaan työskentelyymme myös rituaalein, symbolein ja draaman keinoin.

Jungilainen analyytikko Marion Woodman sanoo, että parhaita tapoja vapauttaa ihmisessä ”luovuuden tuli ja mielen varjoihin lukitut energiat” on yhdistää keho- ja äänityöskentely draamamenetelmiin. Näiden avulla rohkaistumme leikkimään erilaisilla mielen kuvastoilla. Työskentelyssä mieleen spontaanisti nousevat kuvat saavat näyttäytyä minä tahansa ilmaisuna. Woodman korostaa, että tätä työskentelyä ohjaamaan tarvitaan taitava ja pitkälle koulutettu ammattilainen. (Woodman, The Ravaged Bridgeroom, 1990)

Minulle psykodraamanäyttämö on valveunen rakentumisen paikka. Uni lähettää tietoiseen mieleemme signaaleja tiedostamattomasta mielestä. Samalla tavoin kehon spontaanit liikkeet ja psykodraamanäyttämölle luodut tilanteet herättävät unohtuneita muistoja, jotka vaativat tulla kuulluksi ja ymmärretyiksi. Psykodraamanäyttämö on siis eräänlainen sieluntila, joka yhdistää kehon ja mielen.

******
Ryhmä: 6 henkeä (max)
Työskentely kumpanakin päivänä klo 10-17 (sis. Lounastauon) Hinta: 250€ viikonloppu. Maksu kahdessa erässä:

Varausmaksu 70€

Loppumaksu 180€

Sielunnäyttämö auttaa tunnistamaan sen, mihin elämä on sinua kutsumassa ja miten löydät elinvoimasi tarttua kutsuun