Tarja Tammelin

VIESTINTÄ JA TARINOIDEN KERRONTA
Työurani aloitin viestinnän, kuvien ja tarinoiden maailmassa 1970-luvulla. Työskentelin Yleisradiossa, TV-1:n ohjelmatuotannossa lähes 20 vuotta. Olen toiminut kuvaussihteerinä, tuotantopäällikkönä, linjatuottajana, ohjaajana, toimittajana ja kouluttajana.

OPETTAMINEN JA JOHTAMINEN
Yleisradiosta siirryin opettajaksi taide- ja viestintäoppilaitoksiin 90- luvun alussa. Opetin av-tuottamista Tampereella ja Helsingissä. Toimin myöhemmin myös juuri aloittaneen Helsingin ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman osastonjohtajana ja aikuiskoulutusvastaavavana. Samanaikaisesti opetukseni sisältö muuttui ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja johtamistaitojen opetukseksi.

PSYKODRAAMA, TYÖNOHJAUS, COACHING, RYHMÄTERAPIA
2000- luvun vaihteessa psykodraaman ja yhteisödynamiikan opiskelujen myötä aloin tehdä töitä työnohjaajana, tiimivalmentajana, työyhteisöjen kehittäjänä ja terapeuttisten psykodraamaryhmien ohjaajana. Yhdistelemällä luovia menetelmiä, psykodraamaa ja NLP:tä olen kehittänyt intuitiivisen valmennuksen, jossa hyödynnetään mm. luovaa visualisointia ja tulevaisuuden unelmointia.

Olen ollut kehittämässä pari-, perhe- ja ryhmäterapeuttisia lähestymistapoja muistisairaille ja heidän läheisilleen Helsingin Alzheimer-yhdistyksessä kahdessa pitkässä kehittämishankkeessa. Tämän projektin aikana olen julkaissut aiheesta kaksi kirjaa, artikkeleita sekä ollut luennoimassa kansainvälisissä konferensseissa.

RYHMÄNOHJAUS JA RYHMÄYMMÄRRYS
Ryhmänohjauksen ja ryhmänkäytön asiantuntijana missioni on ollut juurruttaa oppilaitoksiin ja opettamiseen ryhmäymmärrystä. Olen kouluttanut paljon eri ammattiryhmille ryhmänohjausta, erityisesti opettajille.

Suomen kielen lisäksi työskentelen sujuvasti englannin kielellä. Olen ollut usean vuoden ajan kansainvälisissä projekteissa HAUSin kouluttajana mm. Liettuassa (LIPA, Hallinnon korkeakoulu) sekä Ukrainassa ja Turkissa (useassa ministeriössä).

VUOROVAIKUTUS- JA ESIINTYMISTAIDOT
Pitkä urani television ohjelmatyössä sekä ilmaisutaidon ja puheviestinnän opettajana ammattikorkeakoulussa ovat koulineet minusta valmentajan myös tällä alueella.


Kohti moniäänistä tulkintaa elämäsi tarinoihin